1. RESPONSABLE DE LES VOSTRES DADES

 

Identitat: ANIMASET MEDIA COMUNICACIÓ S.L.
Adreça postal: Carrer Nàpols 346, 2n E, 08025 , Barcelona.
Correu electrònic: comunicacio@animaset.cat
Contacte del delegat de protecció de dades (DPD): comunicacio@animaset.cat

 

2. FINALITAT, CATEGORIA DE LES DADES I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 

A Animaset Media Comunicació S.L. segons la forma en la que l’usuari ha proporcionat les dades personals, les tractem en diferents categories i la finalitat del tractament varia en funció del mitjà pel qual ens les hagueu proporcionat.

 

Per rebre informació a través del formulari de contacte:

 

Finalitat: Gestió de les dades facilitades per informar sobre sobre les activitats, comunicacions, novetats i actualitat de l’Escola Concertada.

Categoria de les dades:

  • Nom
  • Email
  • Missatge

Legitimació: La base legal d’aquest tractament és la sol·licitud d’informació, així com el consentiment exprés de l’usuari al complimentar el formulari, acceptar la Política de Privacitat, essent el tractament de les dades necessari per a rebre informació.

 

Per rebre informació a través del formulari de contacte premsa:

 

Finalitat: Gestió de les dades facilitades per informar sobre notes de premsa, esmorzars amb premsa, rodes de premsa i altres activitats que puguin ser d’interès pels mitjans de comunicació.

Categoria de les dades:

  • Nom
  • Email
  • Missatge

Legitimació: La base legal d’aquest tractament és la sol·licitud d’informació, així com el consentiment exprés de l’usuari al complimentar el formulari, acceptar la Política de Privacitat, essent el tractament de les dades necessari per a rebre informació.

 

3. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

 

Les dades de l’usuari facilitades als nostres formularis es conservaran:

  • Per a l’enviament d’informació sobre l’Escola Concertada, per a la subscripció a les newsletter, per al contacte amb premsa: les dades es conservaran fins que revoqueu el consentiment exerciteu el dret de supressió.
  • A la resta de tractaments les dades es conservaran durant el temps necessari per complir les obligacions legals.

 

4. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES VOSTRES DADES

 

Les dades del formulari de contacte de premsa es podran comunicar a Llorente & Cuenca Madrid S.L.

 

5. QUINS SÓN ELS VOSTRES DRETS

 

En qualsevol moment podeu revocar el consentiment, exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant un escrit adreçat al Delegat de Protecció de Dades a l’adreça: Carrer Nàpols 346, 2n E 08025 Barcelona o al correu electrònic: comunicacio@animaset.cat

Finalment, us informem que podeu adreçar-vos a l’autoritat competent per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.